Glukoza we krwi

2017-01-27


Co to jest insulina?
Glukoza jest jednym z najważniejszych monosacharydów (cukrów prostych) występujących w organizmie ludzkim. Prawidłowy poziom glukozy we krwi osób będących na czczo mieści się w przedziale 70 mg/dl do 110 mg/dl. 

Poziom glukozy w organizmie jest regulowany przez hormony: insulina obniża jej poziom, a glukagon i adrenalina w połączeniu z insuliną - podwyższają. Insulina pełni, więc najważniejszą rolę w utrzymywaniu wartości glukozy w zakresie prawidłowym. Zarówno glukagon, jak i insulina są produkowane w trzustce. Choroby uszkadzające trzustkę i tym samym upośledzające wytwarzanie insuliny prowadzą do nadmiernego stężenia glukozy we krwi i w konsekwencji prowadzą do zaburzeń metabolicznych w organizmie. Najczęściej występującym i najpoważniejszym zaburzeniem metabolizmu jest cukrzyca (diabetes mellitus). Organizm osoby z cukrzycą produkuje za mało insuliny i w związku z tym nie jest w stanie utrzymać glukozy na poziomie prawidłowym. Z tego powodu osoby z cukrzycą są poddawane kuracji lekowej lub insulinowej, a także powinny stosować specjalną dietę. 

Dlaczego leczenie cukrzycy jest ważne?
Cukrzyca jest coraz częściej występującą chorobą metaboliczną, wywołaną niedoborem lub nieprawidłowym oddziaływaniem insuliny. Choroba ta zagraża wszystkim, niezależnie od płci, wieku, ogólnego stanu zdrowia i dlatego została oznaczona, jako choroba cywilizacyjna. We krwi chorego na cukrzycę utrzymuje się podwyższone stężenie glukozy - hiperglikemia (w zależności od stopnia zaawansowania choroby występuje bezpośrednio po spożyciu węglowodanów lub niezależnie od tego). Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że liczba osób cierpiących na cukrzycę na świecie wynosi ok. 240 milionów i stale utrzymuje się tendencja wzrostowa. W następstwie nieleczonej cukrzycy dochodzi do schorzeń naczyniowych, zaburzeń pracy nerek (glomerulosklerosis), uszkodzeń siatkówki (retinopatia, utrata wzroku) lub zarostowych schorzeń tętnic (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu). Dlatego bardzo istotne jest jak najszybsze zdiagnozowanie cukrzycy, aby móc zastosować odpowiednie leczenie.

Kto powinien mierzyć poziom glukozy we krwi?
Od dawna pomiary takie stosowane są szeroko wśród chorych na cukrzycę, umożliwiając codzienną kontrolę poziomu cukru we krwi. Dzięki monitoringowi można uniknąć nagłych skoków glukozy, prowadzących do hipoglikemii lub hiperglikemii, które często stanowią poważne zagrożenie dla życia (utrata przytomności, śpiączka ketonowa i inne).

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2017
pixel