Badania moczu - URS10 TEST

2017-01-31
Badania moczu - URS10 TEST

Co może wykryć ten test i czemu służy?
Często zdarza się, że choroba powoduje istotne zmiany parametrów moczu, zanim pojawią się zauważalne zmiany w składzie krwi, bądź specyficzne symptomy choroby. Test określa 10 kluczowych współczynników - odczyn moczu, ciężar właściwy moczu, białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, związki ketonowe, związki azotowe. Wynik testu pomaga we wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta. Wykrywa on wielkość tzw. „białkomoczu” dobowego, czyli poziomu białka wydalanego z moczem i może wskazać na znaczne uszkodzenie kłębuszków nerkowych lub występowanie zespołu nerczycowego. Określa też wielkość tzw. „cukromoczu” dobowego - wydalanie cukru z moczem uzależnione jest od stężenia glukozy w surowicy krwi i waha się w ciągu dnia. Określenie wielkości utraconego cukru w moczu dobowym przynosi cenne informacje na temat prawidłowego leczenia cukrzycy. Ponadto, pomaga zdiagnozować zapalenie dróg moczowych, cukrzycę, żółtaczkę, anemię, zaburzenia pracy wątroby, przemęczenie, osłabienie organizmu. 

Jak prawidłowo pobrać mocz do badania?
Aby badanie moczu było miarodajne i obiektywne, koniecznie trzeba wykonać je po całonocnej przerwie (tj. przynajmniej 5 godzinnym śnie). Przed badaniem należy unikać spożywania pokarmów oraz leków zmieniających zabarwienie moczu. W dniu poprzedzającym badanie należy unikać znacznego wysiłku fizycznego. Nie powinny go wykonywać kobiety podczas, bezpośrednio przed, w trakcie i po menstruacji. Przed badaniem konieczne jest dokładne umycie okolic narządów moczowo-płciowych wodą z mydłem, aby uniknąć zanieczyszczenia próbki. Do badania powinno się oddać ok. 100-150 ml porannego moczu z tzw. środkowego strumienia, do dokładnie umytej buteleczki lub specjalnego plastikowego pojemnika. 

Kiedy powinniśmy korzystać z tego testu?
Nawet przy braku jakichkolwiek objawów ze strony układu moczowego i nerek oraz przewlekłych chorób, lekarze zalecają coroczne ogólne badanie moczu. W przypadku jednak, gdy pojawią się jakiekolwiek dolegliwości związane z układem moczowym czy nerkami pierwszym podstawowym badaniem, które można wykonać, jeszcze przed wizytą u lekarza, może być właśnie badanie testem Zdrowie Complex URS 10 TEST. 

Czy wyniki uzyskane przy pomocy testów domowych są wiarygodne?
Tak, wyniki uzyskane przy pomocy testów domowych, takich jak URS 10 TEST są tak samo wiarygodne jak wyniki uzyskiwane testami paskowymi w laboratorium analitycznym. Należy jednak pamiętać, że wyniki podwyższone czy nieprawidłowe wymagają potwierdzenia uzyskanego metodami laboratoryjnymi. W każdym przypadku należy zgłosić się do lekarza.


Co oznacza obecność białka w moczu?
Mocz osoby zdrowej nie powinien zawierać białka. Obecność białka w moczu stanowi sygnał alarmowy, ale na szczęście nie zawsze świadczy o ciężkiej chorobie. Czasem białkomocz może pojawiać się w stanie pełnego zdrowia po dużym wysiłku fizycznym, pod wpływem zimna lub po inwazyjnym badaniu okolicy lędźwiowej, gdzie znajdują się nerki. Obecność białkomoczu można również stwierdzić w czasie wysokiej gorączki. Obecność białka może także wskazywać na poważniejsze problemy: uszkodzenie nerek, zakażenie, nowotwór, wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, cukrzycę, białaczkę, i wiele innych schorzeń. 

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2017
pixel