10 faktów i mitów na temat szczepień. Sprawdź czy się z nimi spotkałeś!

2021-07-07
10 faktów i mitów na temat szczepień. Sprawdź czy się z nimi spotkałeś!

Szczepionki powstają z embrionów ludzkich i są w rzeczywistości chipami, które mają nas kontrolować. Takie i inne mity krążą wśród Twoich znajomych bądź  w internecie. I choć nie wszystkie brzmią równie absurdalnie, powodują Twój niepokój bądź wręcz silny lęk. Nie chcesz narażać siebie i swojej rodziny, gdy wokół szczepień krąży tyle mitów… No właśnie- mitów.

Sprawdź czy znasz wszystkie mity na temat szczepień i pozwól nam je obalić!

MIT NR 1 

ZACHOWUJĄC MAXIMUM HIGIENY I WARUNKÓW SANITARNYCH WYELIMINUJEMY CHOROBY I SZCZEPIONKI.

FAKT NR 1

Choroby, którym zapobiegamy poprzez szczepienia, powrócą z chwilą, kiedy zaprzestaniemy szczepień. Przestrzeganie zasad higieny i mycia rąk oraz korzystanie z czystej wody pomagają chronić ludzi przed chorobami zakaźnymi, ale wiele zakażeń może roznosić się bez względu na to, jak wysoki będzie poziom czystości. Jeżeli ludzie nie będę szczepieni, choroby, które w tej chwili występują rzadko, takie jak poliomyelitis czy odra, bardzo szybko pojawią się ponownie.

MIT NR 2

SZCZEPIONKI SĄ SZKODLIWE, POWODUJĄ SKUTKI UBOCZNE.

FAKT NR 2

Szczepionki są bezpieczne. Większość reakcji poszczepiennych ma na ogół łagodny przebieg i utrzymuje się krótkotrwale. Bardzo poważne zdarzenia zdrowotne związane ze szczepieniami występują niezwykle rzadko i są dokładnie monitorowane i badane. Prawdopodobieństwo ciężkich powikłań jest dużo większe w przebiegu choroby, której zapobiega się poprzez szczepienia, niż w następstwie podania szczepionki. Przykładowo, poliomyelitis może spowodować porażenie kończyn, natomiast odra może doprowadzić do zapalenia mózgu i ślepoty, a w przypadku niektórych chorób, którym zapobiega się poprzez szczepienia, zachorowanie może skończyć się śmiercią.

MIT NR 3

SZCZEPIONKA SKOJARZONA PRZECIWKO BŁONICY, TĘŻCOWI I KRZTUŚCOWI ORAZ SZCZEPIONKA PRZECIW POLIOMYELITIS SĄ PRZYCZYNĄ ZESPOŁU NAGŁEJ ŚMIERCI NIEMOWLĄT.

FAKT NR  3

Nie udowodniono związku przyczynowo-skutkowego między podaniem szczepionki a wystąpieniem zespołu nagłej śmierci niemowląt, natomiast szczepienia te podawane są w okresie, gdy niemowlęta mogą zapaść na zespół nagłej śmierci niemowląt. Zatem, może wystąpić przypadkowa zbieżność między zgonem z powodu zespołu nagłej śmierci niemowląt a przebytym szczepieniem, co oznacza, że do zgonu doszłoby nawet wtedy, gdy nie byłaby podawana szczepionka. Należy pamiętać, że te cztery choroby stanowią zagrożenie życia i niemowlęta, które nie zostaną przeciw nim zaszczepione, w przypadku choroby będą obarczone poważnym ryzykiem śmierci lub ciężkiej niepełnosprawności.

MIT NR 4

CHOROBY, PRZECIWKO KTÓRYM SIĘ SZCZEPIMY SĄ WYELIMINOWANE W MOIM KRAJU.

FAKT NR 4

Mimo że choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia, w wielu krajach występują rzadko, to wywołujące je czynniki zakaźne nadal krążą w różnych częściach świata. Przy tak gęstej sieci powiązań oplatających cały świat czynniki zakaźne mogą z łatwością przekraczać granice geograficzne i zakażać osoby nieszczepione. Świetnym przykładem jest szybkość i zasięg rozpowszechniania się koronawirusa.

Dla przykładu w krajach takich jak Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwajcaria i Wielka Brytania od 2008 r. wystąpiły ogniska zakaźne odry wśród nieszczepionej ludności.

Szczepienia są niezbędne po to, aby zapewnić ochronę sobie i wszystkim wokół nas. Nie powinniśmy oglądać się na innych, czekając, by zahamowali rozprzestrzenianie się choroby – sami musimy zrobić wszystko, co możemy, aby do tego nie dopuścić.

MIT NR  5

CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO, PRZECIWKO KTÓRYM SZCZEPIMY NAJMŁODSZYCH, TO NIEFORTUNNE ZDARZENIA LOSOWE.

FAKT NR 5

Choroby, którym zapobiega się poprzez szczepienia, nie muszą być czymś nieuchronnym. Odra, świnka czy różyczka to poważne choroby, które mogą prowadzić do ciężkich powikłań – zarówno u dzieci, jak i dorosłych – w tym zapalenia płuc, zapalenia mózgu, ślepoty, biegunki, zapalenia ucha, zespołu różyczki wrodzonej (jeżeli kobieta we wczesnym okresie ciąży zarazi się różyczką) i zgonu. Szczepienia pozwalają zapobiegać wszystkim tym chorobom i cierpieniu, które im towarzyszy. Niezaszczepienie dzieci przeciw tym chorobom niepotrzebnie naraża je na poważne ryzyko zdrowotne.

https://domowelaboratorium.pl/product-pol-632-Zestaw-Przyszlej-Mamy.html

 

MIT NR 6

PODANIE DZIECKU WIĘCEJ NIŻ Z JEDNEJ SZCZEPIONKI NARAZ ZWIĘKSZA RYZYKO SKUTKÓW UBOCZNYCH

FAKT NR 6

Dowody naukowe wskazują, że podanie kilku szczepionek jednocześnie nie powoduje żadnych szkodliwych skutków w układzie odpornościowym dziecka. Codziennie dzieci mają kontakt z kilkuset obcymi substancjami, które wywołują odpowiedź układu odpornościowego. Nawet spożywane jedzenie wprowadza nowe antygeny do organizmu, a w nosie i jamie ustnej zamieszkują liczne bakterie. Dziecko narażone jest na oddziaływanie dużo większej liczby antygenów w przypadku przeziębienia lub bólu gardła niż w przypadku zastosowania szczepionki. Podstawową zaletą podawania kilku szczepionek naraz jest konieczność odbycia mniejszej liczby wizyt lekarskich, co stanowi oszczędność czasu i pieniędzy. Możliwość podania szczepionki skojarzonej, np. przeciw odrze, śwince i różyczce, oznacza dla dziecka mniej zastrzyków.

MIT NR 7

GRYPA TO ZWYKŁA CHOROBA, A SZCZPIONKA NA NIĄ  NIE JEST SKUTECZNA

FAKT NR 7

Grypa to coś znacznie poważniejszego niż tylko uciążliwość. Jest to poważna choroba, która co roku zabija od 300 tys. do 500 tys. ludzi na całym świecie. Kobiety w ciąży, małe dzieci, osoby starsze o słabym zdrowiu i wszyscy cierpiący na choroby przewlekłe, takie jak astma czy choroby serca, są w większym stopniu narażeni na ryzyko ciężkiej infekcji, a nawet zgonu. Szczepienia kobiet w ciąży niosą dodatkowy plus w postaci ochrony noworodków (obecnie nie ma szczepionki przeciwko grypie dla niemowląt poniżej szóstego miesiąca życia). Szczepienie zapewnia odporność na trzy najbardziej rozpowszechnione w danym sezonie szczepy wirusa grypy. Jest to najlepszy sposób na zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na grypę i przenoszenia wirusa na innych.

MIT NR 8

UODPORNIMY SIĘ CHORUJĄC, A NIE SZCZEPIĄC  

FAKT NR 8

Szczepionki wchodzą w interakcje z układem odpornościowym, wywołując podobną odpowiedź immunologiczną jak naturalnie rozwijająca się infekcja, ale nie powodują u zaszczepionej osoby wystąpienia choroby ani potencjalnych powikłań. Natomiast koszty uzyskania odporności dzięki przebyciu choroby zakaźnej mogą być bardzo wysokie – od opóźnienia rozwoju umysłowego spowodowanego Haemophilus influenzae typu b, poprzez wady wrodzone w następstwie różyczki, raka wątroby na skutek zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B, do zgonu z powodu odry.

MIT NR 9

SZCZEPIONKI ZAWIERAJĄ NIEBEZPIECZNĄ RTĘĆ

FAKT NR 9

Tiomersal to organiczny związek zawierający nietoksyczną postać rtęci, dodawany do niektórych szczepionek jako substancja konserwująca. Jest to najpowszechniej stosowany konserwant szczepionek dostarczanych w wielodawkowych fiolkach. Nie ma żadnych dowodów wskazujących, że ilość tiomersalu wykorzystywanego w szczepionkach stwarza zagrożenie dla zdrowia.

MIT NR 10

SZCZEPIONKI POWODUJĄ AUTYZM

FAKT NR 10

Badanie z 1998 r., którego wyniki spowodowały obawy dotyczące ewentualnego istnienia związku między podaniem szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce (MMR) a wystąpieniem autyzmu, było obarczone poważnymi wadami, a pismo, w którym praca badawcza została opublikowana, podjęło decyzję o jej wycofaniu. Niestety, publikacja wywołała panikę, która doprowadziła do spadku zaszczepienia i w konsekwencji do wystąpienia ognisk chorób zakaźnych. Nie ma żadnych dowodów, które wskazywałyby na istnienie związku między podaniem szczepionki MMR a wystąpieniem autyzmu.

Źródło: www.gov.pl

pixel