2018-07-20

Jak można wykryć narkotyki w organizmie?

Narkotyki stanowią problem, który nadal nie znajduje zadowalającego rozwiązania. Osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ciągle przybywa, a narkotyki trafiają do coraz młodszych odbiorców. Jedyną metodą przeciwdziałania uzależnieniu, szczególnie w przypadku młodzieży, jest wczesne wykrycie problemu i podjęcie leczenia.


Wykrywanie narkotyków staje się zatem coraz częstszą praktyką. A dzieje się tak nie tylko w przypadku domowej kontroli rodzicielskiej, ale także nadzoru pracowniczego. Polska należy bowiem do grona krajów europejskich charakteryzujących się wysoką skalą zażywania takich narkotyków jak amfetamina czy marihuana.

Przedział wiekowy osób systematycznie używających substancji psychoaktywnych jest zróżnicowany i obejmuje zarówno młodzież w wieku szkolnym, jak i osoby starsze, najczęściej pomiędzy 15 a 64 rokiem życia.

Co istotne, współczesny tryb życia – szybki i stresujący – sprzyja uzależnieniom, a tym samym rozkładowi życia społecznego. W walce z uzależnieniem niezwykle istotne jest zdiagnozowanie problemów z narkotykami jeszcze zanim spowodują one trwałe zmiany zdrowotne i psychiczne. 

Jak poznać czy ktoś bierze narkotyki?

Praktycznie wszystkie substancje psychoaktywne wykazują działanie, które można zaobserwować. Stymulanty takie jak amfetamina czy kokaina objawiają się m.in. ogólnym pobudzeniem, nerwowością, nadmierną pewnością siebie, potliwością, drżeniem rąk i rozszerzonymi źrenicami.

Zażycie marihuany czy haszyszu powoduje nadmierne rozluźnienie, gadatliwość, problemy z koordynacją ruchową, zaniki pamięci i kłopoty z koncentracją. Oczy osoby zażywającej tego typu środki są zazwyczaj lekko przekrwione.

Opioidy, takie jak heroina i morfina powodują senność i otępienie lub euforię. Osoby zażywające narkotyki drogą wziewną (przez nos) często cierpią na chroniczny katar. Opioidy zwężają źrenice.

Oznaką zażywania narkotyków są również akcesoria stosowane do tego celu, takie jak szklane lufki, fajki wodne, igły i strzykawki oraz rzeczy, w których przechowuje się narkotyki, takie jak niewielkie, plastikowe torebki czy osmalone sreberka.

Domowa diagnostyka narkotykowa

Najprostszym i ogólnodostępnym sposobem na potwierdzenie obecności narkotyków w organizmie są testy narkotykowe, które można przeprowadzić w domu. Diagnostyka tego typu polega na analizie pobranej próbki moczu lub próbki śliny od osoby, u której zachodzi podejrzenie zażywania substancji psychoaktywnych.

Obecnie można wykonać domowy test narkotykowy na wykrycie takich środków odurzających jak marihuana, haszysz, amfetamina, heroina, morfina i kokaina. W aptekach dostępne są testy wieloparametrowe, czyli tzw. multitesty narkotykowe, które pozwalają wykryć z jednej próbki aż 6 różnych substancji. Warto pamiętać o tym, że lepsze efekty w wykrywaniu środków psychoaktywnych wykazuje test narkotykowy z moczu, ponieważ metabolity poszczególnych narkotyków utrzymują się tam stosunkowo dłużej, gdzie:

• amfetaminę można wykryć przez okres od 1 do 3 dni
• zawarty w marihuanie i haszyszu THC przez okres od 7 do 30 dni
• kokainę przez okres od 3 do 4 dni
• morfinę przez okres od 2 do 3 dni

Test narkotykowy ze śliny jest wygodniejszy w użyciu, jednak wykrywa narkotyki w zależności od ich rodzaju tylko przez okres od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin po zażyciu.

Gdzie można stosować domowe testy narkotykowe?

Tego typu testy znajdują zastosowanie nie tylko w domowych warunkach, ale także w ośrodkach wychowawczych, szkołach oraz miejscach pracy, czyli wszędzie tam, gdzie zachodzi podejrzenie o zażycie narkotyku, a gdzie nie powinno mieć to miejsca.

Pracodawca nie może zmusić pracownika do badania, ale już sam fakt odmowy wykonania testu można interpretować jako przyznanie się do winy. Jest to szczególnie istotne w przypadku zawodów wymagających pełnej kontroli psychofizycznej, takich jak np. kierowcy czy operatorzy pojazdów, maszyn i urządzeń mechanicznych.

pixel